แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 48)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 33)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 34)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 21)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_4.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 26)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_5.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 21)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_6.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 27)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_7.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 27)