แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 167)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 141)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 115)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 85)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_4.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 94)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_5.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 87)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_6.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 100)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_7.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 97)