แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 103)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 81)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 72)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 57)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_4.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 57)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_5.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 55)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_6.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 63)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_7.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 67)