แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 186)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 178)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 135)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 109)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_4.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 198)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_5.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 107)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_6.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 134)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_7.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 121)