ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 5 รายการ

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลสิชล จะจำหน่ายขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 5 รายการ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1685_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 99)