รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานเปล

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานเปล ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4680.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 139)