รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย
 

ดาวน์โหลดเอกสาร n4677.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 172)