รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทยฺ์

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทยฺ์ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4676.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 344)