ขอเชิญร่วมกัน บริจาคโลหิต วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ หอประชุมอารีรักษ์ (ใต้อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น) โรงพยาบาลสิชล

    

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต 
ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ หอประชุมอารีรักษ์(ใต้อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น) โรงพยาบาลสิชล