รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4669.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 175)