รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4662.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 249)