ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลสิชล

    

                  ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n1643.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 140)