ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจเหลวทางการเเพทย์ 240,000 ลูกบาศก์เมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจเหลวทางการเเพทย์ 240,000 ลูกบาศก์เมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ 11/2562 ลงวันที่ 10  มิถุนายน 2562

ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร n3640.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 36)