ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจรักษาในหลอดลม กล่องเสียง โพรงจมูกวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด

    

               ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจรักษาในหลอดลม กล่องเสียง โพรงจมูกวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดเอกสาร n3628.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 62)