ประกาศร่าง และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจรักษาในหลอดลม กล่องเสียง โพรงจมูก วีดีทิศน์ จำนวน 1 ชุด

    

                ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจรักษาในหลอดลม กล่องเสียง โพรงจมูก วีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจรักษาในหลอดลม กล่องเสียง โพรงจมูก วีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด มาเผยแพร่ก่อนใช้ร่างประกาศคุณลักษณะฯ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n1623.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 51)