แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลสิชล

    

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลสิชล
ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 69)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 51)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 51)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 48)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_4.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 56)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_5.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 80)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_6.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 87)