แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลสิชล

    

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลสิชล
ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 105)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 78)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 71)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 74)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_4.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 88)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_5.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 171)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_6.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 141)