แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลสิชล

    

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลสิชล
ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 46)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 34)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 30)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 31)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_4.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 33)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_5.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 29)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1599_6.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 43)