รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล

ดาวน์โหลดเอกสาร n4559.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 174)