โรงพยาบาลสิชลพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวแล้ววันนี้

    

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จรอรับหนังสือรับรองสุขภาพได้เลย
อย่ารอช้ารีบมาตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียน