รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561-7 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร n4537.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 297)