รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชลรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4515.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 234)