ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

    

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4510.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 177)