ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาในโพรงมดลูกวีดีทัศน์พร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วยโรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาในโพรงมดลูกวีดีทัศน์พร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัด ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ 17/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร n3466.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 272)