ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3464.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 207)