ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานเปล

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4460.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 264)