ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องผลิตน้ำอาร์โอเคลื่อนย้ายได้สำหรับฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อเครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องผลิตน้ำอาร์โอเคลื่อนย้ายได้สำหรับฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดเอกสาร n3451.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 330)