ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการเเพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการเเพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

- ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตาม วัน เเละ เวลาที่ กำหนด

  ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร n3450.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 226)