ร่างเอกสารประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการเเพทย์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อออกซิเจนเหลวทางการเเพทย์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการเเพทย์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ มาเผยแพร่ ก่อนใช้ร่างประกาศคุณลักษณะฯ ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป

วันที่ประกาศ: 20 มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 23 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n3447.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 227)