ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

ดาวน์โหลดเอกสาร n4432.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 271)