ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ดาวน์โหลดเอกสาร n3430.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 246)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3430_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 1377)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3430_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 291)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3430_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 214)