ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรชนิดเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร n3427.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 222)