ประกาศร่าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย มาเผยแพร่ก่อน ใช้ร่างประกาศคุณลักษณะฯ ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป

วันที่ประกาศ: 26/02/2561

วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 02/03/2561 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร n3422.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 260)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3422_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 202)