รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา

    

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัด กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4416.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 339)