ร่างประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการเเพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ร่างประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการเเพทย์ 1 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

 

ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร n3411.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 178)