รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4404.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 272)