บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา)

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.                        ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 รายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4387_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 213)