เชิญชวนผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ ตรวจคัดกรองเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าและช่องปาก ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสิชล ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.

    

ทางโรงพยาบาลสิชลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคเบาหวานและโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานของผู้หญิงจึงได้จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2560 ขึ้นมาเพื่อรณรงค์และเชิญชวนผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าและช่องปากได้ ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสิชล ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075-535630-4 ต่อ 392 (คลินิกเบาหวาน)