ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดมาเผยแพร่ ก่อนใช้ร่างประกาศคุณลักษณะฯ ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป

วันที่ประกาศ: 10/11/2560

วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 15/11/2560 เวลา 16.30 น.

ประกาศเมื่อ 10 พ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร n2373.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 434)