ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล
โทร. 075-535630-4 ต่อ 166 170 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม-17 พฤศจิกายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ
ตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4359.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 247)