ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน 2 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน 2 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล
โทร. 075-535630-4 ต่อ 166 170 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ในวัน และเวลาราชการ
ตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4357.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 330)