ผู้มีสิทธิประกันสังคมทุกท่าน รับบริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟันปลอม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงิน 900 บาท *กรณีทำฟันปลอมสามารถเบิกได้ 1,300-4,400 บาท

    

ขอเชิญผู้มีสิทธิประกันสังคมทุกท่าน
-รับบริการ 
ตรวจฟัน
อุดฟัน
ถอนฟัน
ขูดหินปูน
ใส่ฟันปลอม

โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงิน 900 บาท
 - เชิญมารับบริการได้ที่คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล ในวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 8.30 - 12.00 น.

*กรณีทำฟันปลอมสามารถเบิกได้ 1,300-4,400 บาท

ติดต่อสอบถาม/นัดทำฟันนอกเวลา 
โทร .075 335 800 ต่อ 350 
มือถือ .0935989929