ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน 2 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน 2 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร n4315.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 285)