รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

    

จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4310.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 389)