ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด สังกัดกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จำนวน 2 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล
โทร. 075-535630-4 ต่อ 166 170
รับสมัครตั้งแต่ 8 - 14 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4307.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 305)