สัปดาห์ลดเค็มวันไตโลก 6-12 มีนาคม 2560 "World Kidney Week" 2017

    

ขอเชิญ....ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "อ้วนกลม ระทมไต"
            ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลสิชล
วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
กิจกรรม
- จัดรายการวิทยุความรู้เรื่อง "โรคไต และการบริจาคอวัยวะ"
- บรรยายเรื่อง "การชะลอไตเสื่อม"
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคดูแลไต"
- สาธิต "อาหารลดเค็ม และ อาหารสุขภาพไต"
- ทำบัตรแสดงความจำนงค์ บริจาคไต/อวัยวะ/ดวงตา.....NEW!!!

ติดต่อสอบถาม
คุณสุภานีย์  วงศ์สวัสดิ์ (พยาบาลไตเทียม)
ศูนย์ไตเทียม รพ.สิชล ☎️075-335800 ต่อ 119