เชิญชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.สิชล ตรวจสุขภาพประจำปี

    

ขอเชิญชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม สังกัดโรงพยาบาลสิชล เข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสิชล ในวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 หรือ วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลสิชล โทรศัพท์ 075-335800-4 ต่อ 307 หรือ 311