ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 14.00 น.

    

      

โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กิ่งกาชาดอำเภอสิชล และชมรมผู้บริจาคโลหิตอำเภอสิชล

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต 
ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 10.00 - 14.00 น. 
ณ หอประชุมอารีรักษ์(ใต้อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น)