รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน) จำนวน 1 อัตรา

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ส่วนราชการสังกัดโรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

   สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริาการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล โทร. 075-335800-4 ต่อ 168,170 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร n4210.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 367)