ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดเวลา คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) นักจิตวิทยา และนักวิชาการสาธารณสุข

    

ตามประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 2 พฤษจิกายน 2559 ได้ดำเนินการประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 

  • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
  • นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  • นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา
  • นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

​​​​รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4204.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 700)