ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์การเเพทย์ 1 รายการ

    

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์การเเพทย์ 1 รายการ

- เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาเเบบเลเซอร์สเเกนไม่น้อยกว่า 200 องศา

ผู้ที่สนใจสามารถเสนอเอกสาร หลักฐานได้ที่ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสิชล

ตามวัน เเละเวลาที่ได้ระบุไว้ไว้ในประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร n3191.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 281)