รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) 16 อัตรา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข

    

โรงพยาบาลสิชลรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) 16 อัตรา ได้แก่

  • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
  • นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  • นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา
  • นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

​​​​รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4190.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 608)