ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

    

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n41663_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 221)