ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 2

    

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51632_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 21)