ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรภาวะผู้นำระดับบริหารศักยภาพสูง

    

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักสูตรภาวะผู้นำระดับบริหารศักยภาพสูง

ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51631_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 21)